PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
Welkom Welkom

Van harte welkom op de website van de Protestantse gemeente Benschop!

Wij houden elke zondag een eredienst om 9:30 uur.

Bijbellezingen zijn uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
Wij zingen in de diensten uit het nieuwe Liedboek (2014). 

In onze diensten speelt de liturgie een belangrijke rol.

Speciaal aandacht schenken wij aan de kinderen.

Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar is er tijdens de dienst een creche in ons kerkgebouw.
Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er tijdens de dienst Kinderkring.
De kinderen gaan tijdens de preek naar hun eigen ruimte.

De "TienerKring" wordt elke eerste zondag van de maand gehouden van 9:30 uur tot 10:30 uur in de kleine jeugdzaal. De plek waar iedereen welkom is vanaf de 1e klas van het voortgezet onderwijs t/m 15 jaar.

Kinderen kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal. 

Er zijn regelmatig speciale diensten waarin een apart thema centraal staat. Deze worden door onze predikant met meerdere gemeenteleden voorbereid, die dan ook een aandeel in deze dienst hebben.

U bent van harte welkom.


Protestantse gemeente Benschop
N.D. Batema, scriba
T: 0348-45 1695
E: Scriba.PgBenschop@kpnmail.nl

Preekvoorziening:
Mevr. A. de Groot-Koetsier 
E-mail: Preekvoorziening.pkn.benschop@gmail.com

Orgelspel:
wordt verzorgd door Lida Schönbeck-van Vliet en Jan Teeuw.

 

terug
 
 
 

Alleen live stream
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:30 uur

voorganger dr G.J. Smink, Schoonhoven  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
koster Kees-Jan de Leeuw  
livestreamer Ada de Groot-Koetsier  
collecten 1e: MDT, 2e: Kerk  
doel 1e coll het Missionaire- en Diaconale werk in onze gemeente en daarbuiten
KinderKring Manouk Rijneveld-Both
 

De liturgie:
Welkom en mededelingen.
Intocht: lied 632
Stilte, Wijding en Groet
Drempelgebed
Lied 111,1 2
Gebed om ontferming
Lied 299e (kyrie en gloria)
Gebed om de Geest
Spreuken 16,1-9
Lied 111,6
Johannes 21,15-25
Lied 649
Preek
Lied 340b (gezongen geloofsbelijdenis)
Over de collecten
Gebeden
Lied 657
Zegen
Uitgangslied: lied 414

de link voor deze viering:https://youtu.be/650yrGpFBdE

Link voor de kinderkring:
https://www.youtube.com/watch?v=O6GvzvE50KUmeer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon is mw. A. Beukers, ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.