PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
Welkom Welkom

Van harte welkom op de website van de Protestantse gemeente Benschop!

Wij houden elke zondag een eredienst om 9:30 uur.

Bijbellezingen zijn uit de Nieuwe Bijbelvertaling.(NBV 21)
Wij zingen in de diensten uit het nieuwe Liedboek (2014). 

In onze diensten speelt de liturgie een belangrijke rol.

Speciaal aandacht schenken wij aan de kinderen.

Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar is er tijdens de dienst een creche in ons kerkgebouw.
Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er om de week tijdens de dienst Kinderkring.
De kinderen gaan tijdens de preek naar hun eigen ruimte.

Kinderen kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal. 

Er zijn regelmatig speciale diensten waarin een apart thema centraal staat. Deze worden door EMBRACE met de jongere gemeenteleden voorbereid, die dan ook een aandeel in deze dienst hebben.

U bent van harte welkom.


Protestantse gemeente Benschop
N.D. Batema, Kerkelijkbureau
T: 0348-45 1695
E: KerkBuro.PgBenschop@kpnmail.nl

Preekvoorziening:
Mevr. A. de Groot-Koetsier 
E-mail: Preekvoorziening.pkn.benschop@gmail.com

Orgelspel:
wordt verzorgd door Lida Schönbeck-van Vliet.

 

terug
 
 
 

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 02-04-2023 om 9:30

voorganger mevr J.A.C. van den Boogaard, Driebergen
organist Lida Schönbeck-van Vliet Lied vd Week: 558 vers 1
KinderKring project: "Wie? Wat? Waar!" onderwerp: "Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt?"
koster Kees-Jan de Leeuw  
livestreamer Jorn Houdijk  
collecten 1e: PKN-Kinderen en Jongeren, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor projecten van de PKN voor het pastorale werk onder jongeren
crèche Edwin van Os  

Livestream: 

https://www.youtube.com/live/dDbcIBUSiJ4?feature=share

meer details

Witte Donderdag viering HA
datum en tijdstip 06-04-2023 om 19:30

voorganger ds H.P. de Goede, Werkendam  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
kosters Gerrit en Bep Hagoort  
livestreamer Willy Rietveld  
collectant   collectant: Gijs Rijneveld
collecten 1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk  3e: Avondmaal: KIA-Werelddiaconaat
doel 1e coll. voor de bloemen in de kerk en een groet aan onze gemeenteleden

Livestream voor deze viering:meer details

 
Veertigdagentijd

40 dagentijd- project “Wie? Wat? Waar!”

Op 26 februari beginnen we met het 40 dagentijd project.

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt?
Iedere kinderkring stellen we de vragen:

Wie? Is Hij toch

Wat? Denken de mensen om Jezus heen? 

Waar! En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?
 
 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.