PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zaterdag 24 december 2022 om 22:00 uur

Kerstnachtdienst
Voorganger(s): Ds.H.P. de Goede Werkendam
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

voorganger ds H.P. de Goede, Werkendam  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
kosters Stef en Johanna Stigter  
livestreamer Job den Hollander  
collecten 1e: MDT, 2e: Kerk collectant: Gijs Rijneveld
doel 1e coll. voor het Missionaire- en Diaconale werk in onze gemeente en daarbuiten

Liturgie:
Woord van welkom . 
Lied van Intocht : Lied 478 vs 1,4  ( Staande )   
Stil gebed  Votum en Groet ,  ( Staande ) 
Lied 451  vs 1, 3
Gebed
 Lied 506  vs 1, 2, 4
Schriftlezing Filp. 2.  vs 6-11
Lied  481  vs  1,3
Schriftlezing :   Lukas  2  vs 1-7
Zingen:  Lied 483   
Schriftlezing :  Lukas 2 vs. 8 - 20
Lied 507      vs 1,2,4
Verkondiging.   
Lied  505 
Gebeden
Aandacht Collecte
Slotlied: Lied  486  vs 1  
Zegen , Amen
Doorgeven van het Licht
Ere zij God  

Livestream: 

https://youtu.be/W38b4I91FI4

terug
 
 

Veertigdagentijd
datum en tijdstip 10-03-2024 om 9:30 uur
 

voorganger dhr H. Aantjes, Schoonhoven  
organist Cor Sneep Lied vd Week: 488 vers 3
creche Bep Hagoort  
koster Hanneke de Graaf-Zijlstra  
livestreamer Ben Rijneveld  
collecten 1e: KIA-Zending 40 dagen tijd, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor bijzondere projecten van Kerk In Actie (KIA)  

Livestream:meer details

Bidstond voor gewas en arbeid
datum en tijdstip 13-03-2024 om 19:30 uur
 

voorganger ds N.W. van den Houten, Ede  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
kosters Stef en Johanna Stigter  
livestreamer Willy Rietveld  
collecte Kerk collectant: Ab Schinkel
doel coll. voor het in stand houden van de verkondiging, van ons kerkgebouw en van onze gemeente

Livestream: meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.