PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zaterdag 24 december 2022 om 22:00 uur

Kerstnachtdienst
Voorganger(s): Ds.H.P. de Goede Werkendam
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

voorganger ds H.P. de Goede, Werkendam  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
kosters Stef en Johanna Stigter  
livestreamer Job den Hollander  
collecten 1e: MDT, 2e: Kerk collectant: Gijs Rijneveld
doel 1e coll. voor het Missionaire- en Diaconale werk in onze gemeente en daarbuiten

Liturgie:
Woord van welkom . 
Lied van Intocht : Lied 478 vs 1,4  ( Staande )   
Stil gebed  Votum en Groet ,  ( Staande ) 
Lied 451  vs 1, 3
Gebed
 Lied 506  vs 1, 2, 4
Schriftlezing Filp. 2.  vs 6-11
Lied  481  vs  1,3
Schriftlezing :   Lukas  2  vs 1-7
Zingen:  Lied 483   
Schriftlezing :  Lukas 2 vs. 8 - 20
Lied 507      vs 1,2,4
Verkondiging.   
Lied  505 
Gebeden
Aandacht Collecte
Slotlied: Lied  486  vs 1  
Zegen , Amen
Doorgeven van het Licht
Ere zij God  

Livestream: 

https://youtu.be/W38b4I91FI4

terug
 
 

Geen kinderkring
datum en tijdstip 29-01-2023 om 9:30
 

voorganger dr G.J. Smink, Schoonhoven  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
koster Karin Schinkel-van Viegen  
collecten 1e: PKN-Kinderen en Jongeren, 2e: Kerk collectant: Kees-Jan de Leeuw
doel 1e coll. voor projecten van de PKN voor het pastorale werk onder jongeren
     
collecten 1e: KIA-Kinderen in de Knel, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor speciale projecten voor Kinderen In de Knel van Kerk In Actie (KIA)
crèche Johanna Stigter-van den Dool  

Link voor de stream.

https://www.youtube.com/live/KwHKrAiHWAA?feature=share

meer details

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 05-02-2023 om 9:30
 

voorganger ds A.C. van Alphen-Keijzer, Haastrecht  
organist Vincent de Jong Lied vd Week: 171 vers 1 en 2
KinderKring onderwerp: "God vertelt zijn naam aan Mozes"
koster Ritchie en Anita Nagtegaal geen koffiedrinken
livestreamer Willy Rietveld  
collecten 1e: KIA-Werelddiaconaat, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor wereldwijde diaconieprojecten van Kerk In Actie
crèche Edwin van Os  

Link voor de viering: meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.