PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 18 december 2022 om 9:30

Kinderkring beide groepen
Voorganger(s): Dhr. J. Veltrop
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

voorganger dhr J. Veltrop, Vianen  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
KinderKring project: "Ik kan niet wachten"  
koster Ritchie en Anita Nagtegaal  
livestreamer Younes van Os  
collecten 1e: Diaconie, 2e: Kerk  
doel 1e coll. voor het diaconale werk in onze gemeente en steun aan diaconale doelen
crèche Bep Hagoort-Terlouw  

Liturgie:

Lied van de week: Lied 464: 1+3
Mededelingen door de dienstdoend ouderling
Intochtslied: Lied 72: 1+2 (Geef, Heer, de koning uwe rechten)
Stil gebed
Votum en groet
Lied 435: 1+4 (Hef op uw hoofden, poorten wijd)
Wetslezing (10 geboden)
Lied 25: 2 (Here, maak mij uwe wegen)
Gebed voordat de Bijbel open gaat
Kinderkring gaat starten met een korte uitleg van het project waarna de kinderen het licht mee nemen en zingen: “We gaan voor even uit elkaar”
Lezing: 2 Samuel 6: 1-14 (NBV 21 vertaling)
Lied 150 (Loof God, loof Hem overal)
Lezing: 2 Samuel 6: 15-23 (NBV 21 vertaling)
Lied 149: 1+2+3 (Halleluja! laat opgetogen)
Verkondiging
Thema: “Hoe zal ik U ontvangen”
Orgelimprovisatie (facultatief)
Lied 439: 1+3 (Verwacht de komst des Heren)
De kinderen komen weer terug en zingen het projectlied
Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk het “Onze Vader”
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 442 (Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen)
Zegen afgesloten met 3x gezongen “Amen”


Live stream: 

https://youtu.be/kiGLIEei28Q

terug
 
 

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 01-10-2023 om 9:30 uur
 

voorganger ds D.J. Versloot, Woerden  
organist Lida Schönbeck-van Vliet Lied vd Week: 803 vers 3
creche Edwin van Os  
KinderKring onderwerp: "Paulus reist rond en vertelt over Jezus"  
koster Karin Schinkel-van Viegen  
livestreamer Willy Rietveld  
collecten 1e: PKN-Kerk & Israel, 2e: Kerk  
doel 1e coll. voor projecten van de PKN voor het contact met christenen in Israël

Livestream voor deze viering: 

https://youtube.com/live/pQ9rT2kZb7Y?feature=share

meer details

geen kinderkring
datum en tijdstip 08-10-2023 om 9:30 uur
 

voorganger ds N.W. van den Houten, Ede  
organist Pleun Eikelboom uit Lekkerkerk Lied vd Week: 904 vers 2
creche Johanna Stigter  
koster Kees-Jan de Leeuw  
livestreamer Younes van Os  
collecten 1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk  
doel 1e coll. voor de bloemen in de kerk en een groet aan onze gemeenteleden

Livestream voor deze viering:
 meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.