PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 4 december 2022 om 9:30

Kinderkring beide groepen
Voorganger(s): ds.D.Siebelink
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

voorganger ds D. Siebelink, Reeuwijk  
organist Lida Schönbeck-van Vliet Lied vd Week: 152 vers 1
KinderKring project: "Ik kan niet wachten" onderwerp: "Maria wacht op de komst van Jezus"
koster Hanneke de Graaf-Zijlstra  
livestreamer Ben Rijneveld  
collecten 1e: JEP, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor het Jeugd- en jongerenpastoraat in onze gemeente
crèche Edwin van Os  

De Liturgie:
Lied van de week. 152 : 1
Mededelingen
Openings psalm lied  73 : 9
Stil gebed
Votum & groet
Openingstekst :"Wie zal ons scheiden van de Liefde van Christus " ?
Gez. 756 :L 1,2 en 6
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing : 1 Cor 1 : 1 t/m 9
Ps 84 : 1 en 2
Verkondiging
Gez 885 : 1 en 2
Kinderen komen terug uit kinderkring we zingen projectlied.
Geloofsbelijdenis
Ps 116 : 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbeden
Gez. 413: 1,2 en 3
Zegen


link voor deze viering: 

https://youtu.be/tWzbg57fzgw

terug
 
 

Geen kinderkring
datum en tijdstip 29-01-2023 om 9:30
 

voorganger dr G.J. Smink, Schoonhoven  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
koster Karin Schinkel-van Viegen  
collecten 1e: PKN-Kinderen en Jongeren, 2e: Kerk collectant: Kees-Jan de Leeuw
doel 1e coll. voor projecten van de PKN voor het pastorale werk onder jongeren
     
collecten 1e: KIA-Kinderen in de Knel, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor speciale projecten voor Kinderen In de Knel van Kerk In Actie (KIA)
crèche Johanna Stigter-van den Dool  

Link voor de stream.

https://www.youtube.com/live/KwHKrAiHWAA?feature=share

meer details

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 05-02-2023 om 9:30
 

voorganger ds A.C. van Alphen-Keijzer, Haastrecht  
organist Vincent de Jong Lied vd Week: 171 vers 1 en 2
KinderKring onderwerp: "God vertelt zijn naam aan Mozes"
koster Ritchie en Anita Nagtegaal geen koffiedrinken
livestreamer Willy Rietveld  
collecten 1e: KIA-Werelddiaconaat, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor wereldwijde diaconieprojecten van Kerk In Actie
crèche Edwin van Os  

Link voor de viering: meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.