PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 4 december 2022 om 9:30

Kinderkring beide groepen
Voorganger(s): ds.D.Siebelink
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

voorganger ds D. Siebelink, Reeuwijk  
organist Lida Schönbeck-van Vliet Lied vd Week: 152 vers 1
KinderKring project: "Ik kan niet wachten" onderwerp: "Maria wacht op de komst van Jezus"
koster Hanneke de Graaf-Zijlstra  
livestreamer Ben Rijneveld  
collecten 1e: JEP, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor het Jeugd- en jongerenpastoraat in onze gemeente
crèche Edwin van Os  

De Liturgie:
Lied van de week. 152 : 1
Mededelingen
Openings psalm lied  73 : 9
Stil gebed
Votum & groet
Openingstekst :"Wie zal ons scheiden van de Liefde van Christus " ?
Gez. 756 :L 1,2 en 6
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing : 1 Cor 1 : 1 t/m 9
Ps 84 : 1 en 2
Verkondiging
Gez 885 : 1 en 2
Kinderen komen terug uit kinderkring we zingen projectlied.
Geloofsbelijdenis
Ps 116 : 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbeden
Gez. 413: 1,2 en 3
Zegen


link voor deze viering: 

https://youtu.be/tWzbg57fzgw

terug
 
 

Veertigdagentijd
datum en tijdstip 10-03-2024 om 9:30 uur
 

voorganger dhr H. Aantjes, Schoonhoven  
organist Cor Sneep Lied vd Week: 488 vers 3
creche Bep Hagoort  
koster Hanneke de Graaf-Zijlstra  
livestreamer Ben Rijneveld  
collecten 1e: KIA-Zending 40 dagen tijd, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor bijzondere projecten van Kerk In Actie (KIA)  

Livestream:meer details

Bidstond voor gewas en arbeid
datum en tijdstip 13-03-2024 om 19:30 uur
 

voorganger ds N.W. van den Houten, Ede  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
kosters Stef en Johanna Stigter  
livestreamer Willy Rietveld  
collecte Kerk collectant: Ab Schinkel
doel coll. voor het in stand houden van de verkondiging, van ons kerkgebouw en van onze gemeente

Livestream: meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.