PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 5 juni 2022 om 10:00 uur

Pinksteren Kinderkring beide groepen
Voorganger(s): Ds. M.A.H.Six- Wienen
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

voorganger ds M.A.H. Six-Wienen, Gouda  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
KinderKring onderwerp: De heilige Geest komt  
koster Karin Schinkel-van Viegen  
livestreamer Willy Rietveld   
creche Corrie Verwoerd  
collecten 1e: KIA-Pinksterzending, 2e: Kerk collectant: Jannie van Vliet
doel 1e coll. zendingsprojecten van Kerk In Actie  

Liturgie:

Zingen NLB 683 (NB is niet het kinderlied, vind ik minder geschikt voor deze dag)
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 98 vers 1
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 98 vers 3 en 4
Gebed van toenadering
Thema van de dienst
Zingen NLB 687 vers 1 en 2
Gebed om ontferming
Zingen loflied ELB 218 (zie bijlage)
Gebed om het licht van de Geest
Kindermoment (met afbeeldingen)
Zingen kinderlied terwijl de kinderen naar de kinderkring gaan
Eerste schriftlezing Joël 3,1-5
Zingen​ NLB 695 vers 4 en 5
Tweede schriftlezing Handelingen 2,1-11
Zingen NLB 672 vers 1, 2 en 7
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Zingen NLB 686 1 en 3
Inzameling van de gaven
Dankgebed, voorbeden, moment van stilte en gezamenlijk Onze Vader
Zingen slotlied NLB 675
Zending en zegen
 

link voor deze viering:

https://youtu.be/rwF2qf_n2PU

terug
 
 

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:30
Voorganger Ds D. Siebelink te Reeuwijk
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet.
Koster : Corry Verwoerd
Live streamer Younes van Os
Collectes 1e MDT  2e kerk.
Collectant Gijs Rijneveld.
Tijdens de zomer periode geen Kinderkring of creche.

de Liturgie:
Gez. 912 : 1
mededelingen
Ps 5 : 3 en 7
Stilgebed
Votum groet
Openingstekst
Ps 43 :  3 en 4
Gebed
Schriftlezing : Joh. 15 : 26 t/m H 16 : 16
Ps 139 : 3, 4 en 5
Verkondiging : ""Getuigen om te overtuigen"
Gez. 705 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Gez. 342 : 1 t/m 5
Dankgebed en voorbeden
Dienst der offeranden
Gez. 416 : 1, 3 en 4
Zegen


de link voor livestream:meer details

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:30
Voorganger Ds. A. Verburg 
Organst: Lida Schönbeck-van Vliet
Lied van de week 912 vers 6
Koster: Hanneke de Graaf
Livesteamer:Job den Hollander.
Collectes: 1e Jep 2e Kerk
Collectant: Ab Schinkel.

De liturgie:

link voor livestream:
 meer details

 
EMBRACE

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.