PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 22 mei 2022 om 9:30 uur

Kinderkring beide groepen
Voorganger(s): Ds.H.P. de Goede Werkendam
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

voorganger ds H.P. de Goede, Werkendam  
organist Lida Schönbeck-van Vliet Lied vd Week: 146A vers 1
koster Kees-Jan de Leeuw  
livestreamer Ben Rijneveld  
collecten 1e: JEP, 2e: Kerk  
doel 1e coll. het Jeugd- en jongerenpastoraat in onze gemeente collectant: Kees Jan de Leeuw
chreche Edwin van Os  
KinderKring project: Abraham, Sara en Isaak onderwerp: Gods belofte aan Abraham en Isaak

De liturgie:

Voor de dienst   146a  vs 1 
Mededelingen. 
Intocht       Ps 105 vs.  1,3
Stil gebed 
Votum en Groet 
Klein Gloria 
Gebed
Lied  442  vs 1,2 
Gebed 
KND. Lied  We gaan voor even uit elkaar 
Matt   7  vs 16-20 
Lied 518 vs 3
Efze 3 vs  14 – 21 
Lied  967 vs.1, 4, 6
Preek  
Lied 517 vs 1,3,4,5 
Gebeden 
Kollekte 
Slotlied 500  vs 1,3,5
Zegen 

Link voor de ze viering: 

https://youtu.be/NbDYwzSoxFY


 

terug
 
 

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 14-08-2022 om 9:30
Voorganger:dhr F. Werkman, Amersfoort
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 283 vers 1
Koster:Kees-Jan de Leeuw
Livestreamer:Younes van Os
Collecten: 1e: KIA-Zending, 2e: Kerk
Collectent: Ab Schinkel
Doel 1e coll.zendingsprojecten van Kerk In Actie

de liturgie voor deze dienst:

Thema: God vinden door heel je leven heen.

Bij binnenkomst zingen we het: Lied van de week  283 vers 1.
Mededelingen door de dienstdoende ouderling.
Zingen: Lied 146C vers 1,2, 3,7 Alles wat adem heeft love de Heere
Votum en groet
Gebed.
Zingen: Psalm 103: 1,4
Schriftlezingen:
Psalm 23 en
Marcus 2: 1-12
Zingen: Lied 534: Hij die de blinden weer liet zien
Verkondiging.
Zingen: Lied 801: Door de nacht van strijd en zorgen. Vers 1,3,5,7
De collecte, 
Voorbede/ gebed afsluitend met het Onze Vader 
Slotlied: Lied 769 Eens als de bazuinen klinken: 1,2, 4,5,6 
De zegen sluiten wij af met 3x Amen.  

Link voor deze viering: meer details

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:30
Voorganger:ds E.R.V. Schuddebeurs, Houten
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 280 vers 1
Koster:Corry Verwoerd-Kersbergen
Livestreamer:Willy Rietveld
Collecten:1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk
Collectant: Kees Jan de Leeuw
doel 1e coll.de bloemen in de kerk en een groet aan onze gemeenteledenmeer details

 
EMBRACE

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.