PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
zondag 26 september 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Dhr. J. Veltrop te Vianen
Bijeenkomst met max. 30 personen; aanmelden bij de scriba
Organist: Jan Teeuw

 

voorganger dhr J. Veltrop, Vianen  
organist Jan Teeuw  
koster Corry Verwoerd-Kersbergen  
livestreamer Younes Talhaoui  
collecten 1e: KIA-Zending Vredesweek, 2e: Kerk  
doel 1e coll zendingsprojecten van Kerk In Actie in het kader van de Vredesweek
creche Bep Hagoort  
KinderKring Jeanina Booij thema: Ester redt haar volk
     
De liturgie:
Orgelspel
Mededelingen door de dienstdoende ouderling
Intochtspsalm: Lied 92: 1+2 ((Waarlijk, dit is rechtvaardig)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Samenzang: “Huis van God” (melodie: in het begin lag de aarde verloren)
Gebed
Leefregel uit Psalm 100 gevolgd door:
 Lied : “Juich, alle volken, voor de Heer”
Gebed bij de opening van het Woord
De kinderen gaan naar de kinderkring: “We gaan voor even uit elkaar”
Schriftlezing: Psalm 139: 1-18 (NBG 1951 vertaling)
Samenzang: Lied 868:1+2 (Lof zij de Heer)
Schriftlezing: I Thessalonicenzen 5: 9-10 (NBG 1951 vertaling)
Samenzang: ELB 381: 1+2
         Verkondiging:          Tekst:  Psalm 139: 18b
                 “Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U”
           Thema: “Gezond weer op”
Samenzang: Gez. 221: 3 (“oude” liedboek)
Kinderen komen terug uit de kinderkring
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk “Onze Vader”
Samenzang: ELB lied 170 Groot is Uw trouw o Heer,
Zegen + zingen 3x Amen


de link voor deze viering:
https://youtu.be/fVOrns4lwUs

terug
 
 

Viering HA. Kinderkring beide groepen.
datum en tijdstip 31-10-2021

voorganger ds M.A.H. Six-Wienen, Gouda  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
koster Gerrit en Bep Hagoort  
livestreamer Younes Talhaoui  
collecten 1e: JEP, 2e: Kerk Avondmaal: KIA-Werelddiaconaat
doel 1e coll het Jeugd- en jongerenpastoraat in onze gemeente  
creche Edwin van Os  
KinderKring thema: Ezra leest de wetten voor  


De Liturgie:


de link voor deze viering:
 meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.