PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
Welkom in ons Kerkgebouw Dorp 209 te Benschop

Het kerkgebouw.
Welkom in ons Kerkgebouw Dorp 209 te Benschop
 
Welkom Welkom

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Benschop!

Ons kerkgebouw staat aan het Dorp 209 te Benschop.

De live uitzendingen zijn wekelijks rechtstreeks te volgen via de livestream.

E-mailadres: Scriba.PgBenschop@kpnmail.nl
 

 
 
 

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:30
Voorganger:ds E.R.V. Schuddebeurs, Houten
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 280 vers 1
Koster:Corry Verwoerd-Kersbergen
Livestreamer:Willy Rietveld
Collecten:1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk
Collectant: Kees Jan de Leeuw
doel 1e coll.de bloemen in de kerk en een groet aan onze gemeenteleden

De Liturgie:

Orgelspel
Zingen vooraf:   lied 280: 1
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
(We gaan staan)
Aanvangslied:   lied 105: 1 en 2
Stilte voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging en groet
(we gaan zitten)
Gebed om ontferming
Glorialied:          lied 304
ROND HET WOORD
Gebed bij de lezingen uit de Bijbel
Lezing:                Genesis 12: 1-5
Zingen:               lied 803: 1
Lezing:                Hebreeën 11: 8-10
Zingen:                             lied 803: 6
Verkondiging
Zingen:                             lied 542: 1, 2, 3 en 4
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden:           Dank, Voorbeden, Stil gebed ,Onze Vader
Inzameling van de gaven
(we gaan staan)
Slotlied:              lied 823: 1, 4 en 5
Zegen
Zingen:                             ‘Amen’ (3x)
Orgelspel


de link voor deze viering:meer details

Kinderkring beide groepen & Viering HA
datum en tijdstip 28-08-2022 om 9:30
Voorganger:dr M.C.A. Korpel, Leusden
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 213 vers 1
KinderKring onderwerp: Vijf broden en twee vissen
Koster;Gerrit en Bep Hagoort
Livestreamer:Job den Hollander
Collecten:1e: Diaconie, 2e: Kerk
Avondmaal: KIA-Werelddiaconaat
Doel 1e coll.het diaconale werk in onze gemeente en steun aan diaconale doelen
Crèche:Edwin van Osmeer details

 
EMBRACE

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.