PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 25 december 2022 om 10:00 uur

Kinderkring beide groepen
Voorganger(s): Mw. J. Sneep- Oorbeek te Woerden.
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

voorganger mevr J. Sneep-Oorbeek, Woerden  
organist Lida Schönbeck-van Vliet Lied vd Week: 483 vers 1
KinderKring project: "Ik kan niet wachten" onderwerp: "Wijze mannen verwachten de nieuwe koning"
kosters Gerrit en Bep Hagoort  
livestreamer Ada de Groot-Koetsier  
collecten 1e: KIA-Kinderen in de Knel, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor speciale projecten voor Kinderen In de Knel van Kerk In Actie (KIA)
crèche Johanna Stigter-van den Dool  

Liturgie:
Lied vooraf: 483 vers 1
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen: lied 483 vers 2 en 3
Stilte – votum en groet
Zingen: psalm 98 vers 1 en 2
Gebed om ontferming
Zingen: lied 487
Gebed voor het openen van de Schriften
Afsluiting project van de kinderkring: “Ik kan niet wachten”
Zingen: lied 486 vers 1 en 4 
Lezing 1: Jesaja 52 vers 7-10
Zingen: psalm 98 vers 3 en 4
lezing 2 : Johannes 1 vers 1-14
Zingen: lied 488
Verkondiging
Zingen: lied 482
Collecte
Danken en bidden – stil gebed – Onze Vader
Zingen: lied 481
Zegen


Livestream: 

https://youtu.be/AJWnSKZt01o

terug
 
 

Geen kinderkring
datum en tijdstip 29-01-2023 om 9:30
 

voorganger dr G.J. Smink, Schoonhoven  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
koster Karin Schinkel-van Viegen  
collecten 1e: PKN-Kinderen en Jongeren, 2e: Kerk collectant: Kees-Jan de Leeuw
doel 1e coll. voor projecten van de PKN voor het pastorale werk onder jongeren
     
collecten 1e: KIA-Kinderen in de Knel, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor speciale projecten voor Kinderen In de Knel van Kerk In Actie (KIA)
crèche Johanna Stigter-van den Dool  

Link voor de stream.

https://www.youtube.com/live/KwHKrAiHWAA?feature=share

meer details

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 05-02-2023 om 9:30
 

voorganger ds A.C. van Alphen-Keijzer, Haastrecht  
organist Vincent de Jong Lied vd Week: 171 vers 1 en 2
KinderKring onderwerp: "God vertelt zijn naam aan Mozes"
koster Ritchie en Anita Nagtegaal geen koffiedrinken
livestreamer Willy Rietveld  
collecten 1e: KIA-Werelddiaconaat, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor wereldwijde diaconieprojecten van Kerk In Actie
crèche Edwin van Os  

Link voor de viering: meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.