PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 12 juni 2022 om 9:30

Kinderkring beide groepen
Voorganger(s): Dhr. M. Padmos
Organist: Jan Teeuw

voorganger dhr M. Padmos, Krimpen a/d IJssel  
organist Jan Teeuw Lied vd Week: 675 vers 1
KinderKring project: Handelingen onderwerp: De eerste christenen
koster Ritchie en Anita Nagtegaal  
livestreamer Ada de Groot-Koetsier  
creche Bep Hagoort  
collecten 1e: MDT, 2e: Kerk collectant: Ab Schinkel
doel 1e coll. het Missionaire- en Diaconale werk in onze gemeente en daarbuiten

De Liturgie:
Orgelspel
Zingen Gezang 675 Geest van Hierboven (LB2013)
Welkomstwoord en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 29 vers 1 en 6
Stil gebed, bemoediging en groet
Kyriegebed
Klein Gloria: Zingen: Lied 195 
Wetslezing Leviticus 21 vers 16 – 23 (NBV21)
Zingen: Lied 677 vers 1, 2 en 3 Geest, uit de hemel neergedaald
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderkring
Schriftlezing: Handelingen 3 vers 1-16   (NBV21)
Zingen: Lied 147 vers 1, 3 en 6 Heer ik hoor van rijke zegen (EL)
Verkondiging: De wonderen van de Heilige Geest
(kinderen komen terug uit de kinderkring)
Zingen: Lied 704 vers 1,2 en 3 Dank, dank nu allen God
Collecten
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
(kinderen komen terug uit de creche)
Psalm 150 vers 1 en 2
Heenzendingen zegenbede (met 3 x Amen door de gemeente)
Orgelspel


de link voor deze viering:

https://youtu.be/VlL1uAnvMBY


 

terug
 
 

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:30
Voorganger Ds D. Siebelink te Reeuwijk
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet.
Koster : Corry Verwoerd
Live streamer Younes van Os
Collectes 1e MDT  2e kerk.
Collectant Gijs Rijneveld.
Tijdens de zomer periode geen Kinderkring of creche.

de Liturgie:
Gez. 912 : 1
mededelingen
Ps 5 : 3 en 7
Stilgebed
Votum groet
Openingstekst
Ps 43 :  3 en 4
Gebed
Schriftlezing : Joh. 15 : 26 t/m H 16 : 16
Ps 139 : 3, 4 en 5
Verkondiging : ""Getuigen om te overtuigen"
Gez. 705 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Gez. 342 : 1 t/m 5
Dankgebed en voorbeden
Dienst der offeranden
Gez. 416 : 1, 3 en 4
Zegen


de link voor livestream:meer details

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:30
Voorganger Ds. A. Verburg 
Organst: Lida Schönbeck-van Vliet
Lied van de week 912 vers 6
Koster: Hanneke de Graaf
Livesteamer:Job den Hollander.
Collectes: 1e Jep 2e Kerk
Collectant: Ab Schinkel.

De liturgie:

link voor livestream:
 meer details

 
EMBRACE

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.