PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

donderdag 26 mei 2022 om 9:00

Hemelvaartsdag
Voorganger(s): Ds. M.A.H.Six- Wienen
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

 

voorganger ds M.A.H. Six-Wienen, Gouda  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
koster Corry Verwoerd-Kersbergen  
livestreamer Willy Rietveld  
collecten 1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk collectant: Jannie van Vliet
doel 1e coll. de wekelijkse bloemen in de kerk en een bloemengroet aan onze gemeenteleden
KinderKring onderwerp: Jezus gaat naar de hemel  

De liturgie:
Zingen Psalm 99 vers 1 en 2

Moment van stilte
Bemoediging en groet
Thema van de dienst
Zingen Psalm 99 vers 3 en 8
Gebed
Eerste schriftlezing: Handelingen 1,1-11
Zingen NLB 661
Tweede schriftlezing: 1 Petrus 5,8-11
Zingen NLB 256 (2x)
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen van de geloofsbelijdenis: NLB 340b
Inzameling van onze gaven
Dankgebed en voorbeden met stil gebed en onze Vader
Zingen slotlied NLB 305
Zending en zegenLink voor deze viering: 

https://youtu.be/cvVzTvRPlrg

terug
 
 

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 14-08-2022 om 9:30
Voorganger:dhr F. Werkman, Amersfoort
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 283 vers 1
Koster:Kees-Jan de Leeuw
Livestreamer:Younes van Os
Collecten: 1e: KIA-Zending, 2e: Kerk
Collectent: Ab Schinkel
Doel 1e coll.zendingsprojecten van Kerk In Actie

de liturgie voor deze dienst:

Thema: God vinden door heel je leven heen.

Bij binnenkomst zingen we het: Lied van de week  283 vers 1.
Mededelingen door de dienstdoende ouderling.
Zingen: Lied 146C vers 1,2, 3,7 Alles wat adem heeft love de Heere
Votum en groet
Gebed.
Zingen: Psalm 103: 1,4
Schriftlezingen:
Psalm 23 en
Marcus 2: 1-12
Zingen: Lied 534: Hij die de blinden weer liet zien
Verkondiging.
Zingen: Lied 801: Door de nacht van strijd en zorgen. Vers 1,3,5,7
De collecte, 
Voorbede/ gebed afsluitend met het Onze Vader 
Slotlied: Lied 769 Eens als de bazuinen klinken: 1,2, 4,5,6 
De zegen sluiten wij af met 3x Amen.  

Link voor deze viering: meer details

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:30
Voorganger:ds E.R.V. Schuddebeurs, Houten
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 280 vers 1
Koster:Corry Verwoerd-Kersbergen
Livestreamer:Willy Rietveld
Collecten:1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk
Collectant: Kees Jan de Leeuw
doel 1e coll.de bloemen in de kerk en een groet aan onze gemeenteledenmeer details

 
EMBRACE

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.