PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 15 mei 2022 om 9:30

Kinderkring beide groepen
Voorganger(s): Ds. M.A.H.Six- Wienen
Organist: Jan Teeuw

 

voorganger ds M.A.H. Six-Wienen, Gouda  
organist Jan Teeuw Lied vd Week: 415 vers 1
kosters Gerrit en Bep Hagoort  
livestreamer Jorn Houdijk  
collecten 1e: KIA-Binnenlands Diaconaat, 2e: Kerk collectant: Ab Schinkel
doel 1e coll. binnenlandse diaconale projecten van Kerk In Actie (KIA)
chreche Bep Hagoort  
KinderKring project: Abraham, Sara en Isaak, onderwerp: Isaak en Rebekka
 
de Liturgie:
Lied van de week NLB 415 vers 1
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen            632 vers 1 en 3         
Stilte
Bemoediging en groet
Thema van de dienst         De wet van de liefde
Zingen Psalm 119 vers 1
Lezen Psalm 119: 1-8 (Bijbel in gewone taal)
Zingen Psalm 119 vers 3    

Gebed
Zingen loflied          NLB 654 vers 1, 4 en 6         
Kindermoment
Gebed om het licht van de Geest
Zingen                       We gaan voor even uit elkaar
Schriftlezing             Deuteronomium 6,1-9
Zingen                       NLB 316 vers 1 en 4
Schriftlezing             Johannes 13,31-35
Zingen                       Evangelische liedbundel 422  Als je geen liefde hebt voor elkaar
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Kinderen komen terug uit de kinderkring
Zingen            NLB 791 vers 1, 2 en 3
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk het Onze Vader
Slotlied (als de kinderen uit de crèche terug zijn gaan we staan) NLB 791 vers 4, 5 en 6
Wegzending en zegen

Link voor deze viering:  

https://youtu.be/yBru5DE-E9k

terug
 
 

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 14-08-2022 om 9:30
Voorganger:dhr F. Werkman, Amersfoort
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 283 vers 1
Koster:Kees-Jan de Leeuw
Livestreamer:Younes van Os
Collecten: 1e: KIA-Zending, 2e: Kerk
Collectent: Ab Schinkel
Doel 1e coll.zendingsprojecten van Kerk In Actie

de liturgie voor deze dienst:

Thema: God vinden door heel je leven heen.

Bij binnenkomst zingen we het: Lied van de week  283 vers 1.
Mededelingen door de dienstdoende ouderling.
Zingen: Lied 146C vers 1,2, 3,7 Alles wat adem heeft love de Heere
Votum en groet
Gebed.
Zingen: Psalm 103: 1,4
Schriftlezingen:
Psalm 23 en
Marcus 2: 1-12
Zingen: Lied 534: Hij die de blinden weer liet zien
Verkondiging.
Zingen: Lied 801: Door de nacht van strijd en zorgen. Vers 1,3,5,7
De collecte, 
Voorbede/ gebed afsluitend met het Onze Vader 
Slotlied: Lied 769 Eens als de bazuinen klinken: 1,2, 4,5,6 
De zegen sluiten wij af met 3x Amen.  

Link voor deze viering: meer details

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:30
Voorganger:ds E.R.V. Schuddebeurs, Houten
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 280 vers 1
Koster:Corry Verwoerd-Kersbergen
Livestreamer:Willy Rietveld
Collecten:1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk
Collectant: Kees Jan de Leeuw
doel 1e coll.de bloemen in de kerk en een groet aan onze gemeenteledenmeer details

 
EMBRACE

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.