PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 1 mei 2022 om 9:30

Kinderkring beide groepen
Voorganger(s): Ds. J.A.A. v d Nagel - Meter Nijkerkerveen
Organist: Jan Teeuw

 

voorganger ds J.A.A. van der Nagel-Meter, Nijkerk
organist Jan Teeuw Lied vd Week: 908 vers 4
koster Ritchie en Anita Nagtegaal  
livestreamer Ada de Groot-Koetsier  
collecten 1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk collectant: Jannie van Vliet
doel 1e coll. de wekelijkse bloemen in de kerk en een bloemengroet aan onze gemeenteleden
chreche Johanna Stigter  
KinderKring project: Abraham, Sara en Isaak onderwerp: Hagar en Ismaël

De Liturgie:
Thema: ‘Geloof, hoop en liefde’
    OPGANG EN INTREDE
Zingen: Lied van de week NLB 908: 4
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied [staand] : Psalm 62: 1 en 5
Stil gebed [staand]                                                                             
Votum en groet [staand]     
Gebed
Zingen:                ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ NLB 281: 1, 5, 7 en 10
      DIENST VAN HET WOORD    
Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen           [Bijbel Basics: Hagar en Ismaël]
Kinderlied:         ‘We gaan voor even uit elkaar’
              De kinderen gaan met het licht naar de kinderkring
- Geloof -
Credo van Jan van Opbergen
Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem God, maar het liefste
noem ik Haar Schepper.
Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,
die mij voorleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen
die leefden en leven zoals hij.
Ik geloof in de Gemeenschap van de Geest:
mensen die samen zich oefenen in recht doen
en vrede stichten, in breken en delen.
Ik geloof in het goede, dat wij nu eens verbergen
dan weer openbaren,
En ik geloof dat het goede het kwade zal overleven;
dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood,
maar aan het leven en de liefde.
Amen
              - Hoop -
Lezing: Romeinen 8: 18-25
Lied: Psalm 42: 1 en 7

              - Liefde -  
Lezing: 1 Korintiërs 13: 8-13
Lied: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ NLB 791: 1, 2 en 3
Overweging
Meditatief orgelspel/voorspel
Lied:Ik geloof in mijn God als de kracht’ (melodie: NLB 840)

*Ik geloof in mijn God als de kracht, 
die het licht ontsteekt, waar het duister is, 
die weer glans aanbrengt waar geen luister is, 
die een vuurvlam is in de nacht.
*Ik geloof in mijn God als de bron, 
van waaruit alles leeft wat geboren is, 
die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 
die het woord sprak, waarmee het begon.
*Ik geloof in mijn God als het doel 
van de voeten die hier op aarde staan, 
van de dromen die door alle landen gaan, 
van de zoektochten van het gevoel.
*Ik geloof in mijn God als de stem, 
die de wereld naar toekomst en vrede leidt 
en de globalisering, zo lang verbeidt, 
van geloof, hoop en liefde door Hem.
              De kinderen komen weer terug
      DIENST VAN HET ANTWOORD EN AFSLUITNG
Collecte
Dankzegging en voorbeden, afgesloten met  ‘Onze Vader’         
              De kleinste kinderen kunnen worden opgehaald uit de crèche
 Slotlied [staand] : ‘God, schenk ons de kracht’  NLB 418
 Zegen gevolgd door gezongen “3x Amen”.
Uitleidend orgelspel

De Link voor deze viering:
https://youtu.be/9lt9qAQkGDY

terug
 
 

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 14-08-2022 om 9:30
Voorganger:dhr F. Werkman, Amersfoort
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 283 vers 1
Koster:Kees-Jan de Leeuw
Livestreamer:Younes van Os
Collecten: 1e: KIA-Zending, 2e: Kerk
Collectent: Ab Schinkel
Doel 1e coll.zendingsprojecten van Kerk In Actie

de liturgie voor deze dienst:

Thema: God vinden door heel je leven heen.

Bij binnenkomst zingen we het: Lied van de week  283 vers 1.
Mededelingen door de dienstdoende ouderling.
Zingen: Lied 146C vers 1,2, 3,7 Alles wat adem heeft love de Heere
Votum en groet
Gebed.
Zingen: Psalm 103: 1,4
Schriftlezingen:
Psalm 23 en
Marcus 2: 1-12
Zingen: Lied 534: Hij die de blinden weer liet zien
Verkondiging.
Zingen: Lied 801: Door de nacht van strijd en zorgen. Vers 1,3,5,7
De collecte, 
Voorbede/ gebed afsluitend met het Onze Vader 
Slotlied: Lied 769 Eens als de bazuinen klinken: 1,2, 4,5,6 
De zegen sluiten wij af met 3x Amen.  

Link voor deze viering: meer details

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:30
Voorganger:ds E.R.V. Schuddebeurs, Houten
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 280 vers 1
Koster:Corry Verwoerd-Kersbergen
Livestreamer:Willy Rietveld
Collecten:1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk
Collectant: Kees Jan de Leeuw
doel 1e coll.de bloemen in de kerk en een groet aan onze gemeenteledenmeer details

 
EMBRACE

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.