PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 8 mei 2022 om 9:30

Kinderkring beide groepen
Voorganger(s): Ds.J.A. Compagner Woerden
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

 

voorganger ds J.A. Compagner Woerden  
organist Lida Schönbeck-van Vliet Lied vd Week: 909 vers 1
kosters Stef en Johanna Stigter  
livestreamer Job den Hollander  
collecten 1e: MDT, 2e: Kerk collectant: Gijs Rijneveld
doel 1e coll. het Missionaire- en Diaconale werk in onze gemeente en daarbuiten
chreche Corry Verwoerd  
KinderKring project: Abraham, Sara en Isaak onderwerp: Isaak wordt geboren

De Liturgie:
Bij binnenkomst: lied van de week: lied 909: 1
Mededelingen (ouderling)
De eerste psalm: psalm 66: 1 en 3
Bemoediging en groet/ Drempelgebed
Kyriegebed
Glorialied: lied 653: 1, 5 en 7
Gebed van de zondag
Kinderen naar de kinderkring (zingen ‘Wij gaan voor even uit elkaar…’)

    Ter inleiding op de lezingen

Lezing uit het oude testament: Genesis 1, 1 – 4a / 26 – 28 / 31a / 2, 1-4a (uit de Naardense bijbel)
Lied: lied  513
Lezing uit het boek Handelingen: Handelingen 17, 22 – 34 (uit de NBV)
Lied: lied 825: 1, 2 en 3
Lezing uit het evangelie: Johannes 15, 1 – 8 (uit de NBV)
Halleluja: lied 338b (NB twee keer gezongen, als aangegeven in het liedboek!)
Preek
Lied: lied 630: 1 en 2
De kinderen van de kinderkring komen terug;
Collecte (bestemming door diaken aangekondigd)
Gebeden.
Stil gebed en Onze vader

(kinderenkomen terug uit de crèche)

Slotlied: lied 652
Zegen, afgesloten met drie keer ‘amen’Link voor deze viering: 

https://youtu.be/u2nSIZ4LLdU

terug
 
 

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 14-08-2022 om 9:30
Voorganger:dhr F. Werkman, Amersfoort
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 283 vers 1
Koster:Kees-Jan de Leeuw
Livestreamer:Younes van Os
Collecten: 1e: KIA-Zending, 2e: Kerk
Collectent: Ab Schinkel
Doel 1e coll.zendingsprojecten van Kerk In Actie

de liturgie voor deze dienst:

Thema: God vinden door heel je leven heen.

Bij binnenkomst zingen we het: Lied van de week  283 vers 1.
Mededelingen door de dienstdoende ouderling.
Zingen: Lied 146C vers 1,2, 3,7 Alles wat adem heeft love de Heere
Votum en groet
Gebed.
Zingen: Psalm 103: 1,4
Schriftlezingen:
Psalm 23 en
Marcus 2: 1-12
Zingen: Lied 534: Hij die de blinden weer liet zien
Verkondiging.
Zingen: Lied 801: Door de nacht van strijd en zorgen. Vers 1,3,5,7
De collecte, 
Voorbede/ gebed afsluitend met het Onze Vader 
Slotlied: Lied 769 Eens als de bazuinen klinken: 1,2, 4,5,6 
De zegen sluiten wij af met 3x Amen.  

Link voor deze viering: meer details

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:30
Voorganger:ds E.R.V. Schuddebeurs, Houten
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 280 vers 1
Koster:Corry Verwoerd-Kersbergen
Livestreamer:Willy Rietveld
Collecten:1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk
Collectant: Kees Jan de Leeuw
doel 1e coll.de bloemen in de kerk en een groet aan onze gemeenteledenmeer details

 
EMBRACE

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.