PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
Zondag 9 mei 2021
Voorganger: ds.J.A.Compagner te Woerden
Alleen live stream
Organist: Lida Schönbeck 

voorganger ds J.A. Compagner, Woerden  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
koster Hanneke de Graaf-Zijlstra  
livestreamer Younes Talhaoui  
collecten 1e: Bloemenfonds,    2e: Kerk  
doel 1e coll de wekelijkse bloemen in de kerk en een bloemengroet aan onze gemeenteleden

De liturgie voor deze dienst:
Mededelingen (ouderling)
De eerste psalm: psalm 66: 1, 6 en 7
Bemoediging en groet  - Drempelgebed
Kyriegebed
Kyrie en glorialied: lied 713: 1 en 2 Wij moeten Gode zingen (EO)
Gebed van de zondag
Ter inleiding op de lezingen
Lezing uit het oude testament: Jesaja 45, 15 – 19 (Naardense bijbel)
Lied: psalm 33: 5 en 7
Lezing uit het evangelie: Johannes 15, 9 – 17 (NBV)
Lied: lied 656   Ik ben de Wijnstok.  ( EO)
Preek over Jesaja 45, 14 - 19
Lied: lied 500: 1, 2 en 5
Gebeden  - Stil gebed – onze Vader
Collecte
Slotlied:  lied 863: 1, 5 en 6  (EO)
Zegen

De link voor deze viering:
https://youtu.be/OAq-cYJ_Ig4

terug
 
 

Bijeenkomst met 30 personen opgeven via de scriba
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30 uur

voorganger ds E.L. van Schie-Hofman, Gouda  
organist Jan Teeuw  
koster Karin Schinkel-van Viegen  
livestreamer Yournes   
collecten 1e: JEP, 2e: Kerk  
doel 1e coll het Jeugd- en jongerenpastoraat in onze gemeente
KinderKring Jeanina Booij thema: Het visioen van Ezechiël


Liturgie voor deze viering:

Link voor deze viering:

link kinderkring:

 meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon is mw. A. Beukers, ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.