PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 18 december 2022 om 9:30

Kinderkring beide groepen
Voorganger(s): Dhr. J. Veltrop
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

voorganger dhr J. Veltrop, Vianen  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
KinderKring project: "Ik kan niet wachten"  
koster Ritchie en Anita Nagtegaal  
livestreamer Younes van Os  
collecten 1e: Diaconie, 2e: Kerk  
doel 1e coll. voor het diaconale werk in onze gemeente en steun aan diaconale doelen
crèche Bep Hagoort-Terlouw  

Liturgie:

Lied van de week: Lied 464: 1+3
Mededelingen door de dienstdoend ouderling
Intochtslied: Lied 72: 1+2 (Geef, Heer, de koning uwe rechten)
Stil gebed
Votum en groet
Lied 435: 1+4 (Hef op uw hoofden, poorten wijd)
Wetslezing (10 geboden)
Lied 25: 2 (Here, maak mij uwe wegen)
Gebed voordat de Bijbel open gaat
Kinderkring gaat starten met een korte uitleg van het project waarna de kinderen het licht mee nemen en zingen: “We gaan voor even uit elkaar”
Lezing: 2 Samuel 6: 1-14 (NBV 21 vertaling)
Lied 150 (Loof God, loof Hem overal)
Lezing: 2 Samuel 6: 15-23 (NBV 21 vertaling)
Lied 149: 1+2+3 (Halleluja! laat opgetogen)
Verkondiging
Thema: “Hoe zal ik U ontvangen”
Orgelimprovisatie (facultatief)
Lied 439: 1+3 (Verwacht de komst des Heren)
De kinderen komen weer terug en zingen het projectlied
Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk het “Onze Vader”
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 442 (Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen)
Zegen afgesloten met 3x gezongen “Amen”


Live stream: 

https://youtu.be/kiGLIEei28Q

terug
 
 

Geen kinderkring
datum en tijdstip 29-01-2023 om 9:30
 

voorganger dr G.J. Smink, Schoonhoven  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
koster Karin Schinkel-van Viegen  
collecten 1e: PKN-Kinderen en Jongeren, 2e: Kerk collectant: Kees-Jan de Leeuw
doel 1e coll. voor projecten van de PKN voor het pastorale werk onder jongeren
     
collecten 1e: KIA-Kinderen in de Knel, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor speciale projecten voor Kinderen In de Knel van Kerk In Actie (KIA)
crèche Johanna Stigter-van den Dool  

Link voor de stream.

https://www.youtube.com/live/KwHKrAiHWAA?feature=share

meer details

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 05-02-2023 om 9:30
 

voorganger ds A.C. van Alphen-Keijzer, Haastrecht  
organist Vincent de Jong Lied vd Week: 171 vers 1 en 2
KinderKring onderwerp: "God vertelt zijn naam aan Mozes"
koster Ritchie en Anita Nagtegaal geen koffiedrinken
livestreamer Willy Rietveld  
collecten 1e: KIA-Werelddiaconaat, 2e: Kerk collectant: Janny van Vliet
doel 1e coll. voor wereldwijde diaconieprojecten van Kerk In Actie
crèche Edwin van Os  

Link voor de viering: meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.