PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 28 augustus 2022 om 9:30

Kinderkring beide groepen & Viering HA
Voorganger(s): Dr. M.C.A. Korpel te Leusden.
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

Voorganger:dr M.C.A. Korpel, Leusden
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 213 vers 1
KinderKring onderwerp: Vijf broden en twee vissen
Koster;Gerrit en Bep Hagoort
Livestreamer:Job den Hollander
Collecten:1e: Diaconie, 2e: Kerk
Avondmaal: KIA-Werelddiaconaat
Doel 1e coll.het diaconale werk in onze gemeente en steun aan diaconale doelen
Crèche:Edwin van Os

de Liturgie:

* Lied van de week 213: (Morgenglans der eeuwigheid)
- Afkondigingen
* Intochtspsalm: Lied 29:1, 2 (Gij die hoog verheven zijt)
- Stil gebed
- Bemoediging en groet
- Toelichting op de dienst
- Gebed
- Kinderen naar kinderkring
* We zingen: `We gaan voor even uit elkaar'
- Lezing Nieuwe Testament: Marcus 10:28-31, 35-45
* Lied 991:1, 7, 8 (De eersten zijn de laatsten)
- Preek (Tekst: Marcus 10:44-45)
* Lied 990: 1, 4, 5 (De laatsten worden de eersten )
- Kinderen komen terug uit de kinderkring
- Collecte
 Viering Avondmaal
- inleiding
- inzettingswoorden
- gedachtenis
* Lied 558: 1, 4 (Jezus, om uw lijden groot)
- avondmaalsgebed + gezamenlijk onze vader
* Bundel Zangen van zoeken en zien, lied 646: 1, 2, 3 (Brood hier gedeeld om
het leven)
- Uitdeling van brood en wijn
* Danklied: 863: 1, 4 (Nu laat ons God de Here)

- Dankgebed - Voorbeden - stil gebed
- Ophalen kinderen uit de creche
* Slotlied: Lied 912: 1, 2, 5, 6 (Neem mijn leven, laat het Heer)
- Zegen
* Gezongen AMEN (3x)

link voor deze viering: 

https://youtu.be/6QLqSkZin7A

terug
 
 

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 02-10-2022 om 9:30

voorganger ds D. Siebelink, Reeuwijk  
organist Pleun Eikelboom uit Lekkerkerk Lied vd Week: 310 vers 1
KinderKring onderwerp: "Jezus zegent de kinderen"  
koster Kees-Jan de Leeuw  
livestreamer Younes van Os  
collecten 1e: PKN-Kerk&Israel, 2e: Kerk  
doel 1e coll. voor projecten van de PKN voor het contact met christenen in Israël
crèche Bep Hagoort-Terlouw  

de liturgie:
Lied van de week. Lied 310: 1
Mededelingen ouderling van dienst 
Stil gebed
Votum en groet
openingstekst
Lied 105 : 1 t/m 3
Wetslezing : Hebr. 12 : 1 t/m 3
Lied 105 : 6 en 7
Gebed
Kinderen vertrekken na zingen lied: we gaan voor even uit elkaar….
Schriftlezing : Ps 105 : 16 t/m 22 en Hebr. 6 : 13 t/m 20

Lied . 835 : 1 t/m 4
Verkondiging
Lied  654 : 1,2 en 6
Kinderen terug
Dankgebed en voorbeden
Dienst der offeranden
Lied. 412 : 1 en 6
zegen met 3x gezongen amen. 

link voor deze viering.:

https://youtu.be/uZ5OFVGeYNc

meer details

Geen kinderkring
datum en tijdstip 09-10-2022 om 9:30

voorganger ds H.P. de Goede, Werkendam  
organist Lida Schönbeck-van Vliet Lied vd Week: 75 vers 1
koster Corry Verwoerd-Kersbergen  
livestreamer Job den Hollander  
collecten 1e: JEP, 2e: Kerk  
doel 1e coll. voor het Jeugd- en jongerenpastoraat in onze gemeente
crèche Johanna Stigter-van den Dool  


de Liturgie:meer details

 
EMBRACE

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.