PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 21 augustus 2022 om 9:30

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
Voorganger(s): ds. E.R.V. Schuddebeurs te Houten
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

Voorganger:ds E.R.V. Schuddebeurs, Houten
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 280 vers 1
Koster:Corry Verwoerd-Kersbergen
Livestreamer:Willy Rietveld
Collecten:1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk
Collectant: Kees Jan de Leeuw
doel 1e coll.de bloemen in de kerk en een groet aan onze gemeenteleden

De Liturgie:

Orgelspel
Zingen vooraf:   lied 280: 1
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
(We gaan staan)
Aanvangslied:   lied 105: 1 en 2
Stilte voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging en groet
(we gaan zitten)
Gebed om ontferming
Glorialied:          lied 304
ROND HET WOORD
Gebed bij de lezingen uit de Bijbel
Lezing:                Genesis 12: 1-5
Zingen:               lied 803: 1
Lezing:                Hebreeën 11: 8-10
Zingen:                             lied 803: 6
Verkondiging
Zingen:                             lied 542: 1, 2, 3 en 4
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden:           Dank, Voorbeden, Stil gebed ,Onze Vader
Inzameling van de gaven
(we gaan staan)
Slotlied:              lied 823: 1, 4 en 5
Zegen
Zingen:                             ‘Amen’ (3x)
Orgelspel


de link voor deze viering:

https://youtu.be/34DF10aLbLw

terug
 
 

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 02-10-2022 om 9:30

voorganger ds D. Siebelink, Reeuwijk  
organist Pleun Eikelboom uit Lekkerkerk Lied vd Week: 310 vers 1
KinderKring onderwerp: "Jezus zegent de kinderen"  
koster Kees-Jan de Leeuw  
livestreamer Younes van Os  
collecten 1e: PKN-Kerk&Israel, 2e: Kerk  
doel 1e coll. voor projecten van de PKN voor het contact met christenen in Israël
crèche Bep Hagoort-Terlouw  

de liturgie:
Lied van de week. Lied 310: 1
Mededelingen ouderling van dienst 
Stil gebed
Votum en groet
openingstekst
Lied 105 : 1 t/m 3
Wetslezing : Hebr. 12 : 1 t/m 3
Lied 105 : 6 en 7
Gebed
Kinderen vertrekken na zingen lied: we gaan voor even uit elkaar….
Schriftlezing : Ps 105 : 16 t/m 22 en Hebr. 6 : 13 t/m 20

Lied . 835 : 1 t/m 4
Verkondiging
Lied  654 : 1,2 en 6
Kinderen terug
Dankgebed en voorbeden
Dienst der offeranden
Lied. 412 : 1 en 6
zegen met 3x gezongen amen. 

link voor deze viering.:

https://youtu.be/uZ5OFVGeYNc

meer details

Geen kinderkring
datum en tijdstip 09-10-2022 om 9:30

voorganger ds H.P. de Goede, Werkendam  
organist Lida Schönbeck-van Vliet Lied vd Week: 75 vers 1
koster Corry Verwoerd-Kersbergen  
livestreamer Job den Hollander  
collecten 1e: JEP, 2e: Kerk  
doel 1e coll. voor het Jeugd- en jongerenpastoraat in onze gemeente
crèche Johanna Stigter-van den Dool  


de Liturgie:meer details

 
EMBRACE

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.