PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 21 augustus 2022 om 9:30

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
Voorganger(s): ds. E.R.V. Schuddebeurs te Houten
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

Voorganger:ds E.R.V. Schuddebeurs, Houten
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Lied vd Week: 280 vers 1
Koster:Corry Verwoerd-Kersbergen
Livestreamer:Willy Rietveld
Collecten:1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk
Collectant: Kees Jan de Leeuw
doel 1e coll.de bloemen in de kerk en een groet aan onze gemeenteleden

De Liturgie:

Orgelspel
Zingen vooraf:   lied 280: 1
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
(We gaan staan)
Aanvangslied:   lied 105: 1 en 2
Stilte voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging en groet
(we gaan zitten)
Gebed om ontferming
Glorialied:          lied 304
ROND HET WOORD
Gebed bij de lezingen uit de Bijbel
Lezing:                Genesis 12: 1-5
Zingen:               lied 803: 1
Lezing:                Hebreeën 11: 8-10
Zingen:                             lied 803: 6
Verkondiging
Zingen:                             lied 542: 1, 2, 3 en 4
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden:           Dank, Voorbeden, Stil gebed ,Onze Vader
Inzameling van de gaven
(we gaan staan)
Slotlied:              lied 823: 1, 4 en 5
Zegen
Zingen:                             ‘Amen’ (3x)
Orgelspel


de link voor deze viering:

https://youtu.be/34DF10aLbLw

terug
 
 

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 01-10-2023 om 9:30 uur
 

voorganger ds D.J. Versloot, Woerden  
organist Lida Schönbeck-van Vliet Lied vd Week: 803 vers 3
creche Edwin van Os  
KinderKring onderwerp: "Paulus reist rond en vertelt over Jezus"  
koster Karin Schinkel-van Viegen  
livestreamer Willy Rietveld  
collecten 1e: PKN-Kerk & Israel, 2e: Kerk  
doel 1e coll. voor projecten van de PKN voor het contact met christenen in Israël

Livestream voor deze viering: 

https://youtube.com/live/pQ9rT2kZb7Y?feature=share

meer details

geen kinderkring
datum en tijdstip 08-10-2023 om 9:30 uur
 

voorganger ds N.W. van den Houten, Ede  
organist Pleun Eikelboom uit Lekkerkerk Lied vd Week: 904 vers 2
creche Johanna Stigter  
koster Kees-Jan de Leeuw  
livestreamer Younes van Os  
collecten 1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk  
doel 1e coll. voor de bloemen in de kerk en een groet aan onze gemeenteleden

Livestream voor deze viering:
 meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.