PKN
Protestantse gemeente Benschop
 

zondag 26 juni 2022 om 9:30

Drempeldienst
Voorganger(s): Ds M.A.H.Six- Wienen
Organist: Lida Schönbeck-van Vliet

voorganger ds M.A.H. Six-Wienen, Gouda  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
kosters Stef en Johanna Stigter  
livestreamer Ben Rijneveld  
creche Johanna Stigter  
collecten 1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk collectant: Kees Jan de Leeuw
doel 1e coll. de bloemen in de kerk en een groet aan onze gemeenteleden

De Liturgie:

Roos Bergmans neemt afscheid van de kinderkring. We heten haar welkom in de diensten.
Lied ​​​​Opwekking 42 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God​
Welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling
Lied Opwekking 488 Door de kracht van uw liefde​
Bemoediging en groet
Thema van de dienst​​
Psalm​​​​NLB Psalm 139b​​​
Gebed
Loflied    
Opwekking 733 
Gebed om het licht van de Geest​
Bijbellezing (door Roos)​​Jona (Bijbel in gewone taal)
Verkondiging​​​​

Muzikaal intermezzo via filmpje.

Corry leest de vertaling van dit lied voor
Johan den Hollander overhandigt Roos een cadeautje namens de gemeente

Kinderkringbijdrage
Zingen​ ​​​NLB 350 vers 4, 5 en 7
Inzameling van de gaven
Dank- en voorbedegebed, stil gebed en samen zingen van het Onze Vader (melodie Elly en Rikkert)
Slotlied​​​NLB 416
Zending en zegen

 


de Link voor deze viering:

https://youtu.be/EIKfI6-fylk

terug
 
 

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9:30
Voorganger Ds D. Siebelink te Reeuwijk
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet.
Koster : Corry Verwoerd
Live streamer Younes van Os
Collectes 1e MDT  2e kerk.
Collectant Gijs Rijneveld.
Tijdens de zomer periode geen Kinderkring of creche.

de Liturgie:
Gez. 912 : 1
mededelingen
Ps 5 : 3 en 7
Stilgebed
Votum groet
Openingstekst
Ps 43 :  3 en 4
Gebed
Schriftlezing : Joh. 15 : 26 t/m H 16 : 16
Ps 139 : 3, 4 en 5
Verkondiging : ""Getuigen om te overtuigen"
Gez. 705 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Gez. 342 : 1 t/m 5
Dankgebed en voorbeden
Dienst der offeranden
Gez. 416 : 1, 3 en 4
Zegen


de link voor livestream:meer details

Tijdens zomerperiode geen Kinderkring of crèche
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9:30
Voorganger Ds. A. Verburg 
Organst: Lida Schönbeck-van Vliet
Lied van de week 912 vers 6
Koster: Hanneke de Graaf
Livesteamer:Job den Hollander.
Collectes: 1e Jep 2e Kerk
Collectant: Ab Schinkel.

De liturgie:

link voor livestream:
 meer details

 
EMBRACE

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.