PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
zondag 31 oktober 2021
Voorganger: Ds. M.A.H. Six-Wienen, Gouda
Viering HA. Kinderkring beide groepen.
Organist: Lida Schönbeck 

voorganger ds M.A.H. Six-Wienen, Gouda  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
koster Gerrit en Bep Hagoort  
livestreamer Younes Talhaoui  
collecten 1e: JEP, 2e: Kerk Avondmaal: KIA-Werelddiaconaat
doel 1e coll het Jeugd- en jongerenpastoraat in onze gemeente  
creche Edwin van Os  
KinderKring thema: Ezra leest de wetten voor  


De Liturgie:
Deze dienst vieren wij de Maaltijd van de Heer
Zingen lied 898 vers 1 en 4 (lied van Maarten Luther in verband met hervormingsdag)

Welkom en mededelingen
Zingen lied 975 vers 1 en 4
Stilte
Bemoediging en groet
Thema Op zoek naar betekenis
Zingen Evangelische liedbundel 459
Gebed van toenadering
Loflied​​Psalm 103c vers 1 en 3
Kindermoment
Gebed om het licht van de Geest
Lezingen:​Nehemia 7,72b-8-12
​​Jakobus 1,19-2,5
Zingen lied 272 vers 1, 3 en 4
Verkondiging
Zingen lied 345 vers 1
Tijdens het naspel komen de kinderen terug van de kinderkring
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Viering Maaltijd van de Heer
Tijdens de lopende viering zingen we lied 586a (in het Nederlands – zie bijlage)

Na afloop zingen we als danklied lied 103e (in het Nederlands – zie bijlage)

Slotlied:​425

Zending en zegen


de link voor deze viering:
https://youtu.be/LnjavjOCtOw
 

terug
 
 

1e Advent & kinderkring
datum en tijdstip 28-11-2021 om 9:30 uur

voorganger drs A. Knevel, Huizen
organist Lida Schönbeck-van Vliet
koster Ritchie en Anita Nagtegaal
livestreamer Younes Talhaoui
collecten 1e: JEP, 2e: Kerk
doel 1e coll het Jeugd- en jongerenpastoraat in onze gemeente
creche Bep Hagoort


De Liturgie:
Lied van de week  lied 433 vers 1
Zingen: 441: 1,5 (Hoe zal ik u ontvangen).
Votum en groet
Zingen: lied 116, 1.3.
Moment van belijden en ootmoed.
Zingen: 449, 1,3. (God enkel licht) 
Gebed om de opening van het Woord
Kindermoment.
Lezing: 1 Johannes 4: 7-16
Tekst: vers 10
Thema: Roekeloze liefde.
Verkondiging.
Zingen:444 vers 1,5..
Kinderen terug
Gebed
Kinderen uit creche,
Slotlied:413 1,3. (Grote God wij loven u). 


De link voor deze viering:
https://youtu.be/Gq8AQphY2Rk

 meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.