PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
zondag 17 oktober 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Mw T. Verspui. te Rheenen
Kinderkring beide groepen

voorganger mevr T. Verspui,
organist Lida Schönbeck-van Vliet
kosters Ritchie en Anita Nagtegaal
livestreamer Ben Rijneveld
collecten 1e: KIA-Werelddiaconaat, 2e: Kerk
doel 1e coll wereldwijde diaconieprojecten van Kerk In Actie
creche Corry Verwoerd
KinderKring thema: God zal weer in Jeruzalem wonen


De Liturgie:
Welkom
Lied 283 : 1 – 4
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 713 : 1 en 2
Gebed om de Geest
De kinderen gaan naar de kinderviering, lichtliedje.
Lezing: Galaten 5 : 13 – 15.
Lied 841 : 1, 2.
Lezing: Marcus 10 : 32 – 45.
Lied 534 (geheel).
Overdenking
Orgelspel
Lied 1001 : 1 en 3.
Kinderen komen terug uit de kinderkring. 
Collectie
Voorbeden
Slotlied 422
Zegen
de link voor deze viering:https://youtu.be/sdWQq9zchF8

terug
 
 

Viering HA. Kinderkring beide groepen.
datum en tijdstip 31-10-2021

voorganger ds M.A.H. Six-Wienen, Gouda  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
koster Gerrit en Bep Hagoort  
livestreamer Younes Talhaoui  
collecten 1e: JEP, 2e: Kerk Avondmaal: KIA-Werelddiaconaat
doel 1e coll het Jeugd- en jongerenpastoraat in onze gemeente  
creche Edwin van Os  
KinderKring thema: Ezra leest de wetten voor  


De Liturgie:


de link voor deze viering:
 meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.