PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
zondag 8 augustus 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Mw. J.C. van den Boogaard, Driebergen-Rijsenburg
Bijeenkomst met 30 personen opgeven via de scriba, tijdens de vakantie geen kinderking
Organist: Lida Schönbeck 

voorganger mevr J.C. van den Boogaard, Driebergen
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
koster Hanneke de Graaf-Zijlstra  
livestreamers Ada de Groot-Koetsier en Ad de Groot
collecten 1e: MDT, 2e: Kerk  
doel 1e coll het Missionaire- en Diaconale werk in onze gemeente en daarbuiten
creche Edwin van Os  
 

Liturgie voor deze viering:
Orgelspel
Welkom
We zingen Lied 216 
Stil gebed
Bemoediging en zegengroet
Drempelgebed 
We zingen Lied 92: 1, 2, 3  
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Eerste Schriftlezing: Psalm 67
We zingen Lied 413: 3, 1 
Tweede Schriftlezing: Marcus 7: 24–30
We zingen Lied 995
Overdenking
We zingen Lied 117a 
Dankgebed – voorbeden – Onze Vader
We zingen Lied 871 
Zegen, beantwoord met drie maal gezongen ‘Amen’
Orgelspel

link voor deze viering: 
https://youtu.be/odf2RJ3fAxs

terug
 
 

Bijeenkomst met 30 personen opgeven via de scriba
datum en tijdstip 26-09-2021 om 9:30 uur
 

voorganger dhr J. Veltrop, Vianen  
organist Jan Teeuw  
koster Corry Verwoerd-Kersbergen  
livestreamer Younes Talhaoui  
collecten 1e: KIA-Zending Vredesweek, 2e: Kerk  
doel 1e coll zendingsprojecten van Kerk In Actie in het kader van de Vredesweek
creche Bep Hagoort  
KinderKring Jeanina Booij thema: Ester redt haar volk
     
meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.