PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
zo 29 mrt 2020
Geen kerkelijke bijeenkomsten, wel video bijeenkomst.

Liturgie zondag 29 maart 2020
De beperkende maatregelen door het Coronavirus hebben nu al enige tijd ons kerkelijke vieringen stilgelegd. En er is geen zicht op, hoelang dit nog gaat duren. Om als gemeente toch iets van een kerkelijk samenvieren te houden, is door onze “technische” mensen gezocht naar een overdenking via de sociale media. Als u onderstaande link aanklikt op uw Smartphone, laptop of PC, dan kunt u de viering van 29 maart starten. Link:  https://youtu.be/QEJpaMPwc7M
Namens de kerkenraad wens ik u een goede viering. Laten we omzien naar de mensen die aan huis zijn gebonden. Sterkte in deze bijzondere tijden en Gods Zegen toegewenst.  

Muziek Psalm 130 vers 1
Bemoediging en groet
Muziek Psalm 130 vers 3
Thema van de dienst
Gebed
Schriftlezing Ezechiël 37:1-14
Muziek Samen in de naam van Jezus (lied 218 Evangelische liedbundel)
Schriftlezing Johannes 11:1-4 en 11:17-44
Muziek lied 608 De steppe zal bloeien
Verkondiging
afgewisseld met een muzikaal intermezzo: Erbarme dich, uit de Mattheuspassion van J.S.Bach
Muzikaal intermezzo
Dank- en voorbeden
Muziek    Ubi caritas et amor/Daar waar liefde heerst   lied 568a
Zegen
 

terug
 
 

Geen kerkelijke bijeenkomsten, wel video bijeenkomst.
datum en tijdstip 31-05-2020 om 9:30 uur
Voorganger: Ds. M.A.H. Six-Wienen, Gouda
Collectes:KIA Zending, Kerk.    
 meer details

 
PKN
Gezien het advies van het moderamen van de PKN en van onze classispredikant heeft de kerkenraad besloten zich hierbij aan te sluiten door tot nader order geen kerkelijke bijeenkomsten te houden,
In deze tijd van corona zendt de Protestantse Kerk wekelijks op zondag op NPO2 om 9.20 uur een online meditatie uit door ds. René de Reuver.

Er zal voorzover mogelijk wekelijks vanuit onze eigen gemeente een opname gemaakt worden van de dienst.
Houd u daarvoor deze website in de gaten.
 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon is mw. A. Beukers, ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.