PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
Zondag 31 jan 2021
Voorganger: Ds. M.A.T. van der Kooij-Dijkstra Driebergen Rijssenburg
Alleen live stream
Organist: Lida Schönbeck 

Voorganger: Ds.M.A.T. van der Kooi, Driebergen Rijssenburg
Organist:Lida Schönbeck                     
Collectes: PK Jong Protestant, Kerk          
Koster: Fam. Stigter

De liturgie.

Welkom, mededelingen
Intochtslied: Psalm 107: 1 en 10
Persoonlijk gebed-Votum en groet.
Klein gloria
Dienst van verootmoediging:
Verootmoedigingsgebed.
Woord van vergeving.
Lied: 316: 1 en 4 - Het Woord dat u ten leven
Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Lezing: Johannes 6: 1 t/m 13
Lied: 1005: 1 en 2  - Zoekend naar licht
Verkondiging.
Lied: “It Is Well With My Soul”
Dankzegging en voorbeden,
Slotlied. 885 - Groot is Uw trouw, o Heer 
Zegenbede.
Uitleidend orgelspel

Link kerkdienst: 
https://youtu.be/3r6nIJjMCvQ
Link kinderkring:. https://youtu.be/JbZSoEXefQY 

 

terug
 
 

Biddag voor gewas en arbeid
datum en tijdstip 10-03-2021 om 19:30 uur
Voorganger:ds M.A.H. Six-Wienen,Gouda
Organist:Lida Schönbeck-van Vliet
Koster:Stef en Johanna Stigter
Ccollecten:Kerk coll_1_doel
het in stand houden van onze gemeente, prediking en gebouwen
Beamteam: Ben.

de liturgie:
Bemoediging en groet

Thema Roepen tot God
Gebed
Geloofsbelijdenis met de woorden van lied 342
Bijbellezing: Psalm 4
Psalm 4
Verkondiging
We luisteren naar: Toekomst vol van hoop.
Aandacht voor de collecte.
Dankgebed en voorbeden, afgewisseld met lied 256
We luisteren naar lied 247 vers 1 en 5

 

Zegen

 

meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon is mw. A. Beukers, ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.