PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
zo 6 dec 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. J. Compagner te Woerden
2e advent. Geen kinderkring.
Organist: Jan Teeuw

Voorganger ds J. Compagner te Woerden. 
organist Jan Teeuw.
collectes: Bloemenfonds en Kerk. 
koster: fam. Stigter. 

de liturgie.
Orgelspel
Mededelingen (ouderling)
Aansteken van de tweede adventskaars 
De eerste psalm: psalm 80 : 1 en 2
Bemoediging en groet/ Drempelgebed
Kyriegebed / Lied: lied 462: 1, 2 en 8
Gebed van de zondag
Ter inleiding op de lezingen
Lezing uit de profeten: Jesaja 40, 1 - 11 (uit de Naardense bijbel)
Lied: lied 158a (lofzang van Zacharias)
Lezing uit het evangelie: Johannes 1, 19 -28 (uit de NBV)
Lied: lied 456b: 1, 2, 7 en 8
Preek over Jesaja 40, 1 - 11
Lied: lied 528: 1 en 3
Collecte (digitaal, en na afloop schalen achter in de kerk)
Gebeden (gebedenboek door diaken gebracht)
Stil gebed / Onze Vader
Slotlied: lied 439: 1 en 2
Zegen, afgesloten met samen uitgesproken ‘amen’

De link voor deze viering. 
https://youtu.be/8ARq5f06FnE

de link voor de kinderkring: 
https://youtu.be/ydc25znwa7c

terug
 
 

Alleen live stream
datum en tijdstip 31-01-2021

Voorganger: Ds.M.A.T. van der Kooi, Driebergen Rijssenburg
Organist:Lida Schönbeck                     
Collectes: PK Jong Protestant, Kerk          
Koster: Fam. Stigter

 meer details

 
Week van gebed

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon is mw. A. Beukers, ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.