PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
zo 25 okt 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Mw. J.C. van den Boogaard, Driebergen-Rijsenburg
Videoviering voor de kinderkring
Organist: Lida Schönbeck

Voorganger: Mw J.C. van den Boogaard.
Organist: Lida Schönbeck
Collectes: Kerk & Israel en Kerk
 

 

Mededelingen door ouderling van dienst

 

Orgel met geprojecteerde tekst: Intochtslied: Lied 121 : 1 (Ik sla mijn ogen op en zie)

 

Stil gebed

 

Groet​V: De Heer zij met u

​G:​Ook met u zij de Heer!

 

Bemoediging  V:​Onze hulp is in de Naam van de HEER

​G:​Die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:​Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

G:​en niet laat varen het werk van zijn handen

Orgel met geprojecteerde tekst: Lied 121 : 3, 4 

Drempelgebed

Orgel met geprojecteerde tekst: Lied 908 : 6

Gebed om ontferming

Orgel met geprojecteerde tekst: Lied 967 : 6, 7 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Eerste schriftlezing: ​Psalm 44 : 24 – 27

Tweede schriftlezing: ​Marcus 4 : 35 – 41

Orgel met geprojecteerde tekst: Lied 367g 

Overdenking

Orgel met geprojecteerde tekst: Lied 352 : 2, 7 

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

​Tijdens de voorbeden zegt de gemeente na de woorden van de voorganger ‘Daarom bidden wij’:

​G: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons  

Orgel met geprojecteerde tekst: Lied 915

Zegen, beantwoord met gezamenlijk ‘Amen’

Inzameling van de gaven achter in de kerk voor aanwezigen

de link voor deze viering.https://youtu.be/-7akfGc_Cmo

terug
 
 

2e advent. Geen kinderkring.
datum en tijdstip 06-12-2020 om 9:30 uur
Voorganger ds J. Compagner te Woerden. 
organist Jan Teeuw.
collectes: Bloemenfonds en Kerk. 
koster: fam. Stigter. meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon is mw. A. Beukers, ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.