PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
Jeugd- en Jongerenpastoraat Jeugd- en Jongerenpastoraat
lees meer »
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CVK) bestaat uit 5 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden. De leden van het CVK worden benoemd door de kerkenraad. 

Het CVK legt verantwoording af aan de kerkenraad en aan de gemeenteleden tijdens de algemene ledenvergadering.

Het CVK draagt zorg voor het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de financiën.

Elk jaar houdt het CVK Actie Kerkbalans.

Verder coördineert zij het kosterschap voor meerdere gemeenteleden.

lees meer »
 
Missionaire Diaconale Taakgroep Missionaire Diaconale Taakgroep

Het MDT stelt zich o.a. ten doel hulpprojecten te ondersteunen in binnen en buitenland. Het geld wordt door giften en collecten bijeen gebracht.
Op dit moment steunt het MDT de Voedselbank Lopik en de Stichting Vrolijkheid, een project  van "Kerk in Actie".
Gelukkig zijn er mensen die ervoor zorgen dat kinderen in asielzoekerscentra, maar ook kinderen in gezinnen waar armoede en eenzaamheid, huiselijk geweld en verwaarlozing zijn, af en toe echt kind kunnen zijn door sport, spel en muziek en creative activiteiten. Ieder kind heeft recht op een veilige plek.

lees meer »
 
Werkgroep Erediensten Werkgroep Erediensten
lees meer »
 
Activiteitencommissie Activiteitencommissie
lees meer »
 
 
 

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 20-10-2019 om 9:30 uur
Voorganger:Ds. D.J.Versloot, Woerden
Orga
nist:Lida Schönbeck
Lied van de week: 904 : 2
C
ollectes:MDT, Kerk
Collectant: Ab Schinkel
Cr
èche:Corrie Verwoerd
Koster:Fam. Nagtegaal


 meer details

 
Open huisdienst
OPEN HUIS
Voor jong en oud! in de Protestantse Gemeente Benschop
Dorp 209
Zondag 27 oktober
9:30 uur

Thema: ‘Ik wens jou… goed nieuws!’
Onze predikant, Annemarie Six-Wienen,
gaat in deze viering voor.

Er is kinderoppas.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er een kinderkring.
Na afloop is er koffie, thee en limonade met
koek, taart of cake!

WELKOM!
De Protestantse Gemeente Benschop is onderdeel van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
 
 
Dankdag 2019.

Ook dit jaar willen wij als MDT een fruitinzamelingsactie houden voor het maken van fruitbakjes voor zieken, eenzame en voor mensen van wie u denkt dat deze wel een fruitbakje kunnen gebruiken.
Fruit kunt u inleveren op dankdag 6 november voor en na de dienst van 19:30 uur. en op zaterdag 9 november van 12:00 uur tot 13:00 uur. In de hal van ons kerkgebouw.
Ook kunt u namen en adressen opgeven voor de personen die u graag wil voorzien van een fruitbakje.
Wij zijn op zoek naar stevig fruit en bijvoorbeeld noten en of blikjes fruit.
Wij hopen op een "mooie Oogst"
 
De Kring
Elke eerste zondag van de maand.

Voor de jongeren vanaf de brugklas van het vervolgonderwijs is er De Kring! Wil je dat ook meemaken, kom dan op de eerste zondag van de maand om 9.30 uur naar De Kring in de kleine jeugdruimte.

Er zit beweging in de dienst en jij wordt van harte uitgenodigd om jouw inbreng te hebben.
 

 
Doven Pastoraat
 
 
Kerkdiensten voor doven
De eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn  Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden, een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
Coördinatie van dit werk wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon: mw. A. Beukers 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.